Przejdź do treści
 • Home
 • Porady
 • Przewodnik po solarach słonecznych: od wyboru do instalacji

Przewodnik po solarach słonecznych: od wyboru do instalacji

ogrzewanie poprzez solary

Solary słoneczne to technologia, która pozwala na wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania systemów centralnego ogrzewania. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu, omawiając jego działanie, rodzaje kolektorów słonecznych, wybór odpowiednich solarów, instalację oraz zastosowanie w praktyce.

Czym są solary słoneczne i jak działają?

Solary słoneczne to urządzenia, które pozwalają na wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania systemów centralnego ogrzewania. Kluczowym elementem solarów są działające kolektory słoneczne, które przetwarzają energię słoneczną na ciepło. W kolejnych podrozdziałach omówimy podstawy działania solarów słonecznych oraz zasady działania kolektorów.

Podstawy działania solarów słonecznych

Działanie solarów słonecznych opiera się na zasadzie absorpcji energii promieniowania słonecznego przez kolektory, które następnie przekształcają ją w ciepło. Wewnątrz kolektora znajduje się absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i przekazuje ciepło do medium przewodzącego ciepło, zwykle płynu. Następnie płyn ten przepływa przez system rur, ogrzewając wodę użytkową lub wspomagając centralne ogrzewanie.

Zasada działania kolektora słonecznego

W procesie działania kolektora słonecznego, kluczowe znaczenie ma absorpcja promieniowania słonecznego przez absorber. Absorber to powierzchnia, która ma zdolność pochłaniania energii słonecznej i przekształcania jej w ciepło. Materiały stosowane w absorberach to zwykle metale, takie jak miedź lub aluminium, które są pokryte specjalnymi powłokami o wysokiej absorpcji promieniowania słonecznego i niskiej emisji cieplnej.

Zależności i zasady działania kolektorów słonecznych

Zależności kolektorów słonecznych oraz ich zasady działania są ściśle powiązane z konstrukcją i rodzajem kolektora. Istnieją różne rodzaje kolektorów, takie jak płaskie, próżniowe czy przepływowe, które różnią się między sobą budową, wydajnością oraz zastosowaniem. Wszystkie jednak opierają się na zasadzie absorpcji energii słonecznej przez absorber i przekształcania jej w ciepło, które jest następnie wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej lub wspomagania centralnego ogrzewania.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność kolektorów słonecznych jest ich orientacja względem słońca oraz kąt nachylenia. Optymalne ustawienie kolektorów pozwala na maksymalne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, co przekłada się na większą efektywność systemu solarnego.

Rodzaje kolektorów słonecznych

Na rynku dostępne są różne rodzaje kolektorów słonecznych, które można wykorzystać w systemach solarnych. W tym rozdziale omówimy dwa najpopularniejsze rodzaje: kolektory słoneczne płaskie oraz kolektory słoneczne próżniowe. Porównamy ich zalety i wady oraz przedstawimy charakterystykę kolektora ciśnieniowego i przepływowego kolektora słonecznego.

Kolektory słoneczne płaskie versus kolektory próżniowe

Kolektory słoneczne płaskie są najbardziej powszechnym rodzajem kolektorów. Składają się z płaskiego absorbera, który pochłania energię słoneczną, oraz zasobnika z płynem przewodzącym ciepło. Zaletą kolektorów płaskich jest ich prostota konstrukcji, niższa cena oraz łatwość montażu. Wadą jest natomiast niższa wydajność w porównaniu z kolektorami próżniowymi, zwłaszcza w chłodniejszych warunkach atmosferycznych.

Kolektory słoneczne próżniowe składają się z szeregu rur próżniowych, w których znajduje się absorber. Dzięki próżni, która izoluje absorber od zewnętrznych warunków atmosferycznych, kolektory próżniowe charakteryzują się wyższą wydajnością, szczególnie w chłodniejszych warunkach. Wadą kolektorów próżniowych jest ich wyższa cena oraz trudniejszy montaż.

Charakterystyka kolektora ciśnieniowego

Kolektor słoneczny ciśnieniowy to rodzaj kolektora, w którym płyn przewodzący ciepło krąży pod ciśnieniem. Dzięki temu, charakterystyka kolektora ciśnieniowego obejmuje wyższą wydajność oraz lepszą odporność na zamarzanie płynu w zimowych warunkach. Kolektory ciśnieniowe są często stosowane w systemach solarnych o większej mocy, np. w instalacjach przemysłowych. Wadą tego rodzaju kolektorów jest ich wyższa cena oraz konieczność stosowania specjalistycznych komponentów, takich jak zawory bezpieczeństwa czy ekspansja.

Przepływowy kolektor słoneczny: budowa i działanie

Przepływowy kolektor słoneczny to rodzaj kolektora, w którym płyn przewodzący ciepło przepływa przez absorber, a następnie przez system rur, ogrzewając wodę użytkową lub wspomagając centralne ogrzewanie. Budowa kolektora słonecznego przepływowego obejmuje absorber, rury przewodzące ciepło oraz izolację termiczną, która minimalizuje straty ciepła. Zaletą przepływowych kolektorów słonecznych jest ich prostota konstrukcji oraz łatwość montażu. Wadą może być natomiast niższa wydajność w porównaniu z kolektorami ciśnieniowymi czy próżniowymi.

Wybór odpowiednich solarów słonecznych

Wybierając wydajne solary słoneczne, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kryteriów, które wpłyną na efektywność i opłacalność inwestycji. W tym rozdziale przedstawimy porady dotyczące wyboru kolektorów słonecznych, omówimy, jak dobrać optymalny zestaw solarny oraz jakie koszty wiążą się z zakupem i instalacją solarów słonecznych.

Porady swatt o wyborze kolektorów słonecznych

Ekspertów z dziedziny solarów słonecznych, takich jak porady swatt o kolektorach słonecznych, warto posłuchać, aby wybrać odpowiednie kolektory słoneczne do swoich potrzeb. Oto kilka najważniejszych kryteriów wyboru:

 1. Rodzaj kolektora – płaski, próżniowy, ciśnieniowy czy przepływowy, każdy z nich ma swoje zalety i wady, które omówiliśmy w poprzednim rozdziale.
 2. Wydajność – im wyższa wydajność kolektora, tym więcej energii słonecznej zostanie przekształcone w ciepło.
 3. Wymiary i waga – ważne jest, aby kolektor pasował do dostępnej powierzchni dachu oraz aby jego waga nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia konstrukcji dachu.
 4. Materiały i jakość wykonania – wysokiej jakości materiały i solidne wykonanie wpłyną na długowieczność i niezawodność kolektora.
 5. Gwarancja i serwis – warto wybrać kolektory od renomowanych producentów, którzy oferują długą gwarancję oraz wsparcie serwisowe.

Zestaw solarny optymalnie dobrany: na co zwrócić uwagę?

Zestaw solarny optymalnie dobrany powinien spełniać indywidualne potrzeby użytkownika oraz być dostosowany do warunków lokalnych. Przy wyborze kompletne zestawy solarne, warto zwrócić uwagę na następujące kryteria:

 1. Wielkość instalacji – ilość kolektorów oraz ich powierzchnia powinna być dostosowana do zapotrzebowania na ciepło oraz możliwości montażowych.
 2. System hydrauliczny – należy wybrać odpowiedni system, np. otwarty czy zamknięty, w zależności od rodzaju kolektora oraz wymagań instalacji.
 3. Regulacja i sterowanie – ważne jest, aby system solarny był wyposażony w odpowiednie sterowniki oraz czujniki, które umożliwią efektywne zarządzanie pracą instalacji.
 4. Montaż i integracja z istniejącym systemem – zestaw solarny powinien być kompatybilny z istniejącym systemem grzewczym oraz łatwy w montażu.

Koszty i opłacalność kolektorów słonecznych

Kosztują kolektory słoneczne różnią się w zależności od rodzaju, wielkości oraz jakości wykonania. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w solary słoneczne może się zwrócić w ciągu kilku lat dzięki oszczędnościom na kosztach ogrzewania. Analiza opłacalności kolektorów słonecznych powinna uwzględniać następujące czynniki:

 1. Koszt zakupu i montażu – obejmuje cenę kolektorów, zestawów solarnych oraz koszty montażu i instalacji.
 2. Oszczędności na kosztach ogrzewania – dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, można znacznie zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
 3. Dotacje i ulgi podatkowe – w wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją programy wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak solary słoneczne.
 4. Czas zwrotu inwestycji – wartość ta zależy od wielu czynników, takich jak koszt instalacji, oszczędności na ogrzewaniu oraz ewentualne dotacje. Przykładowo, czas zwrotu inwestycji w solary słoneczne może wynosić od 5 do 10 lat.

Instalacja i montaż solarów słonecznych

Instalacja solarna oraz montaż solarów słonecznych to kluczowe etapy w procesie wdrażania systemu solarnego. W tej sekcji omówimy szczegółowy przewodnik po procesie montażu kolektora, ustawienie kolektorów słonecznych dla optymalnej wydajności oraz rolę sterowników solarnych w systemie solarnym.

Montaż solarów słonecznych: krok po kroku

Montaż kolektora oraz całości systemu solarnego wymaga przestrzegania kilku kluczowych kroków, które zapewnią prawidłowe działanie instalacji. Oto krok po kroku przewodnik montażu solarów słonecznych:

 1. Wybór odpowiedniego miejsca na dachu lub gruncie, uwzględniając dostęp do światła słonecznego oraz kierunek południowy.
 2. Przygotowanie konstrukcji nośnej, która będzie utrzymywać kolektory słoneczne oraz dostosowanie jej do warunków dachu lub gruntu.
 3. Montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji nośnej, zwracając uwagę na właściwe ustawienie oraz bezpieczne mocowanie.
 4. Instalacja rur oraz przewodów, które połączą kolektory słoneczne z systemem hydraulicznym budynku.
 5. Podłączenie sterowników solarnych oraz czujników temperatury, które będą kontrolować pracę systemu solarnego.
 6. Uruchomienie systemu solarnego oraz sprawdzenie jego prawidłowego działania.

Warto również zwrócić uwagę na koszt instalacji, który może się różnić w zależności od wielkości systemu solarnego, rodzaju kolektorów oraz warunków montażowych. Koszt ten obejmuje zarówno zakup sprzętu, jak i usługę montażu.

Ustawienie kolektorów słonecznych dla optymalnej wydajności

Ustawienie kolektorów słonecznych ma kluczowe znaczenie dla efektywności systemu solarnego. Oto kilka wskazówek dotyczących optymalnego ustawienia kolektorów:

 1. Kierunek południowy – kolektory słoneczne powinny być skierowane w stronę południową, aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną.
 2. Kąt nachylenia – ustawienia kolektorów powinny uwzględniać kąt nachylenia, który zapewni optymalne nasłonecznienie. W Polsce kąt ten wynosi zazwyczaj od 30 do 45 stopni.
 3. Brak zacienienia – należy unikać montażu kolektorów w miejscach zacienionych przez drzewa, budynki czy inne przeszkody, które mogą ograniczyć dostęp do światła słonecznego.

Sterowniki solarne i ich rola w systemie solarnym

Sterowniki solarne pełnią kluczową rolę w systemie solarnym, kontrolując pracę kolektorów słonecznych oraz zapewniając efektywne wykorzystanie energii słonecznej. Oto omówienie różnych typów sterowników solarnych:

 1. Proste sterowniki – kontrolują temperaturę w kolektorach słonecznych oraz w systemie hydraulicznym, uruchamiając lub zatrzymując pompę obiegową w zależności od potrzeb.
 2. Zaawansowane sterowniki – oferują dodatkowe funkcje, takie jak optymalizacja pracy systemu solarnego, kontrola temperatury w zasobniku c.w.u. czy integracja z innymi systemami grzewczymi.
 3. Programowalne sterowniki – umożliwiają indywidualne ustawienia parametrów pracy systemu solarnego, takich jak czas pracy pompy, temperatury graniczne czy tryby pracy w zależności od pory dnia czy roku.

Wybór odpowiedniego sterownika solarnego jest istotny dla efektywności i wygody użytkowania systemu solarnego, dlatego warto zwrócić uwagę na jego funkcje oraz kompatybilność z pozostałymi elementami instalacji.

Zastosowanie solarów słonecznych

Solary na wodę oraz wykorzystanie energii słonecznej w różnych zastosowaniach to coraz bardziej popularne rozwiązania, które pozwalają na oszczędność energii oraz dbanie o środowisko. W tej sekcji omówimy zastosowanie solarów słonecznych do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, zestawy solarne do c.w.u oraz wykorzystanie energii słonecznej w systemach centralnego ogrzewania.

Solary na wodę: ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej

Ogrzewanie solarne wody oraz podgrzewanie wody użytkowej to jedne z najbardziej popularnych zastosowań solarów słonecznych. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, można znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej czy gazu, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Solary słoneczne mogą być wykorzystane do:

 1. Ogrzewania wody w basenach – dzięki kolektorom słonecznym, można podgrzewać wodę w basenach, co pozwala na przedłużenie sezonu kąpielowego oraz oszczędność energii.
 2. Podgrzewania wody użytkowej – solary słoneczne mogą być wykorzystane do podgrzewania wody w zasobnikach c.w.u., co pozwala na korzystanie z ciepłej wody bez konieczności używania energii elektrycznej czy gazu.

Zestawy solarne do c.w.u: jak działają?

Zestawy solarne do c.w.u to specjalne systemy, które wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Działają one na zasadzie przepływu cieczy grzewczej przez kolektory słoneczne, która następnie przekazuje ciepło do zasobnika c.w.u. Proces ten przebiega w następujący sposób:

 1. Kolektory słoneczne pochłaniają energię słoneczną i przekształcają ją w ciepło.
 2. Ciepło to jest przekazywane do cieczy grzewczej, która krąży w obiegu zamkniętym między kolektorami a zasobnikiem c.w.u.
 3. Ciepła ciecz grzewcza przepływa przez wymiennik ciepła w zasobniku c.w.u., podgrzewając wodę użytkową.
 4. Chłodniejsza ciecz grzewcza wraca do kolektorów słonecznych, gdzie ponownie jest podgrzewana przez energię słoneczną.

Zestawy solarne do c.w.u. pozwalają na znaczne oszczędności energii oraz redukcję emisji CO2, co przekłada się na korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne.

Wykorzystanie energii słonecznej w systemach centralnego ogrzewania

Systemy centralnego ogrzewania mogą również korzystać z pozyskiwania energii słonecznej za pomocą solarów słonecznych. W takim przypadku, energia słoneczna jest wykorzystywana do podgrzewania cieczy grzewczej, która następnie jest rozprowadzana po całym budynku, ogrzewając pomieszczenia. Proces ten przebiega w następujący sposób:

 1. Kolektory słoneczne pochłaniają energię słoneczną i przekształcają ją w ciepło.
 2. Ciepło to jest przekazywane do cieczy grzewczej, która krąży w obiegu zamkniętym między kolektorami a systemem centralnego ogrzewania.
 3. Ciepła ciecz grzewcza przepływa przez grzejniki lub ogrzewanie podłogowe, ogrzewając pomieszczenia.
 4. Chłodniejsza ciecz grzewcza wraca do kolektorów słonecznych, gdzie ponownie jest podgrzewana przez energię słoneczną.

Wykorzystanie energii słonecznej w systemach centralnego ogrzewania pozwala na znaczne oszczędności energii oraz redukcję emisji CO2, co przekłada się na korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po solarach słonecznych, omawiając ich działanie, rodzaje, wybór odpowiednich modeli, instalację oraz zastosowanie. Solary słoneczne są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, które pozwala na oszczędność energii oraz dbanie o środowisko. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, można znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej czy gazu, co przekłada się na niższe rachunki za energię.

Omówiliśmy różne rodzaje kolektorów słonecznych, takie jak płaskie, próżniowe, ciśnieniowe czy przepływowe, oraz porady dotyczące wyboru odpowiednich modeli. Przedstawiliśmy również proces instalacji i montażu solarów słonecznych, w tym ustawienie kolektorów dla optymalnej wydajności oraz rolę sterowników solarnych w systemie solarnym.

W sekcji dotyczącej zastosowania solarów słonecznych, omówiliśmy wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, zestawy solarne do c.w.u. oraz wykorzystanie energii słonecznej w systemach centralnego ogrzewania. Wszystkie te rozwiązania pozwalają na znaczne oszczędności energii oraz redukcję emisji CO2, co przekłada się na korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po solarach słonecznych pomoże Państwu w wyborze, instalacji oraz wykorzystaniu tego ekologicznego i ekonomicznego rozwiązania w codziennym życiu.