Przejdź do treści

Wszystko co musisz wiedzieć o biologicznej oczyszczalni ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Wybór konkretnego sposobu utylizacji ścieków jest niezwykle istotny. Coraz bardziej popularne wśród inwestorów stają się biologiczne oczyszczalnie ścieków. Są one ekologiczne, skuteczne i w pełni bezpieczne. Spełniają bowiem wszelkie wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące warunków towarzyszach wprowadzaniu ścieków do wód lub gruntów, a także odnośnie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Na działanie biologicznej oczyszczalni ścieków składają się 2 etapy: beztlenowy oraz tlenowy, natomiast cały etap filtracji i oczyszczania ścieków odbywają się w kilku oddzielnych komorach.

W pierwszym etapie po dostarczeniu ścieków przez przyłącze kanalizacyjne do osadnika wstępnego następuje proces oczyszczania mający doprowadzić do oddzielenia osadu i kożucha. W procesie fermentacji beztlenowej powstaje: woda, dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia stałe, które opadają na dno.

W dalszym etapie wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do komory separacji, będącej separatorem tłuszczów (komora oddziela tłuszcz od wody). Końcowy etap odbywa się w komorze klarowania, w której dochodzi do ostatecznej puryfikacji wody pościekowej. Następuje wówczas separacja powstałych zawiesin, do których należą nadmierny osad oraz fragmenty błony biologicznej, które następnie magazynowane są w osadniku wtórnym. Oczyszczona woda natomiast wypływa przelewowo poza obręb oczyszczalni.

Wszystkie tego typu oczyszczalnie wyposażone są także w takie niezmiernie istotne elementy, jak: włazy, które umożliwiają przeprowadzenie podstawowych czynności konserwujących, a także kominki wentylacyjne odprowadzające na zewnątrz wszelkie gazy powstałe w wyniku fermentacji w reaktorze biologicznym.

rury kanalizacyjne

Ile kosztuje biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest zdecydowanie rozwiązaniem ekonomicznym i opłacalnym. Możemy liczyć na stosunkowo szybki zwrot kosztów jej budowy. Wynosi on średnio 2-3 lata i jest zależny od jej rodzaju, wielkości oraz użytych technologii. Inny koszty poniesiemy w przypadku budowy reaktora biologicznego a inny, gdy zdecydujemy się na reaktor biologiczny z pakietem rozsączającym.

Koszt oczyszczalni pierwszego typu oscyluje w granicach ok. 6,5 do 8 tysięcy złotych. Druga, dodatkowo rozbudowana opcja jest droższa i jej koszt to przedział od 10 do 12,5 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, iż na budowę tego typu oczyszczalni ścieków można otrzymać dofinansowanie, które może wynieść nawet 45% kosztów całej inwestycji.

Co zrobić z wodą z oczyszczalni biologicznej?

Oczyszczalnia biologiczna pozwala na osiągniecie wody pościekowej oczyszczonej nawet w 97%. Dzięki czemu posiada ona II klasę czystości. Co możemy zrobić z taką wodą i do czego możemy ją wykorzystać? Możliwości mamy kilka. A wybór sposobu pozbywania się wody pościekowej zależy w dużej mierze od obecności naturalnych cieków wodnych, wielkości działki czy rodzaju gleby.

Oczyszczalnie typu biologicznego o wysokiej skuteczności pozwalają na wykorzystanie wody pościekowej w przydomowym ogrodzie czy na działce. Świetnie sprawdzi się ona do nawadniania rabat kwiatowych, trawników oraz obszarów zadrzewionych. Nie zaleca się natomiast wykorzystywania tak oczyszczonej wody do bezpośredniego podlewania uprawianych warzyw lub owoców, czy też innych roślin przeznaczonych do spożycia.

Kolejna opcja jest także całkowicie legalna i zgodna z obowiązującym prawem. Możemy bowiem wodę pościekową z oczyszczalni biologicznej, odprowadzić bezpośrednio do rowu bądź rzeki. Należy jednak wziąć pod uwagę w tym przypadku konieczność zdobycia pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo dojdą koszty w postaci opłat skarbowych, a także okresowych badań składu odprowadzanych ścieków.

Inną opcją dla wody z oczyszczalni biologicznej jest budowa studni chłonnej, której zadanie polega na rozprowadzeniu wody pościekowej w glebie. Studnia ta daje możliwość przedostania się przez słabo przepuszczalne powierzchniowe warstwy gliny i iłów oraz dotarcie do warstw gleby o wysokiej przepuszczalności.