Przejdź do treści

Jak wygląda attyka

attyka

Attyka to składnik budowli osłaniający dach, znajdujący się ponad gzymsem. Może przybrać rozmaite formy, takie jak balustrada, ścianka czy rząd sterczyn. Poza prostą funkcją dekoracyjną pełni również rolę zabezpieczającą, utrudnia przeniesienie się ogniowi w czasie pożaru z pewnego budynku na kolejny.

Attyki używane były już w klasycznej Grecji, skąd, jak większość greckich pomysłów, zostały przekazane do starego Rzymu. Koniec świata starożytnego to także upadek stosowania attyki. W wiekach średnich budowana była tylko sporadycznie. Jej odrodzenie nastąpiło wraz z renesansem. Szczególną popularnością cieszyła się w Europie Środkowej, w tym na ziemiach polskich. 

O ile np. we Włoszech najmodniejsza jest attyka balustradowa, to w Polsce przybierała ona przeważnie formę bogato zdobionej ścianki. Najbardziej znanym przykładem polskiej attyki jest zapewne ta znajdująca się na krakowskich sukiennicach, codziennie podziwiana przez tysiące mieszkańców jak również turystów.. Jest to popularna ozdoba na rodzimych budynkach świeckich, takich jak pałace lub ratusze wybudowanych przed 2 połową XIX wieku. Zwykle nie stoi na budowlach sakralnych. Pojawia się też okazyjnie jeszcze na budowlach późniejszych, jak np. na Pałacu Kultury i Nauki.

nv-author-image